Nově financování se společností ESSOX

Úvěr lze využít na překlenutí doby mezi doplacením celé kupní ceny a výplatou dotace i na financování celého projektu.