FVE pro bytové domy

Fotovoltaické elektrárny na bytových domech jsou díky aktualizaci legislativy v roce 2023 stále častějším bodem jednání na schůzích vlastníků bytových domů.

Jaké jsou výhody pořízení společné FV elektrárny pro bytový dům?

  1. Úspora nákladů na energie – Díky vlastní výrobě elektřiny snížíte množství energie, kterou nakupujete od svého dodavatele. A to jak ve společných prostorách, tak v připojených jednotkách.
  2. Zamezení výpadkům elektřiny – Při instalaci FVE s bateriovým úložištěm se nemusíte bát výpadků elektřiny. I při výpadku stále budou fungovat důležité spotřebiče.
  3. Zvýšení hodnoty nemovitosti – Projekty, které podporují udržitelnost a ekologii, zvyšují hodnotu nemovitosti. Díky instalaci FVE vzroste každé bytové jednotce její cena.

Na jakých principech FVE na bytových domech funguje?

Instalace FVE na bytový dům obnáší zřízení jednoho vůdčího odběrného místa (zpravidla společné prostory) a libovolný počet přidružených odběrných míst – bytových jednotek. Přidružená odběrná místa spotřebovávají elektřinu z FVE dle předem definovaného alokačního klíče, který může být rovným dílem, ale i různým, např. podle velikosti bytů či dle jiné dohody vlastníků jednotek.

Elektřina z FVE se primárně spotřebovává ve vůdčím odběrném místě (společných prostorech). Zbývající energie je dle zmíněného alokačního klíče rozdělena do přidružených odběrných míst a nespotřebovaná energie je ukládána do baterií, případně dodávána do distribuční soustavy.

V případě, že se některý z vlastníků jednotky nechce na FVE a sdílení elektřiny podílet, zůstávají jeho práva a povinnosti nedotčena. Vlastník jednotky se sdílení jednoduše neúčastní.

Co se týče volby dodavatele elektřiny, mají všichni nadále právo zvolit si vybraného dodavatele dle vlastních preferencí. Všichni mohou mít různé dodavatele, a to včetně těch vlastníků jednotek, kteří se na sdílení elektřiny podílí.

Od letošního roku také nově není nutné stavební povolení ani licence na výrobu elektřiny u elektráren do výkonu 50 kWp. Do tohoto limitu se pohodlně vejde většina bytových a panelových domů. Vzhledem k tomu, že panely spolu s konstrukcí znamenají zvýšenou zátěž na střechu nemovitosti, je nutné nechat vypracovat statický posudek.

Jaké jsou na FVE na bytových domech dotace?

Dotace pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva z programu NZÚ jsou poskytovány až do výše 50 % přímých realizačních nákladů. Dotaci je možné čerpat zálohově předem nebo až po dokončení realizace a jsou poskytovány dle tohoto klíče:

  • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
  • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
  • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Váš tým FOTEN s.r.o. / Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy