FVE do 30 dnů Vám neslíbíme

FVE do 30 dnů Vám neslíbíme. Ale do 3 měsíců ano.

Rozhodli jste se pro instalaci FVE a rádi byste ji měli na své střeše co nejdříve? Uděláme pro to maximum. Před samotnou instalací ale musíme nejdříve zajistit smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Bez té nemůžeme instalaci zahájit. Provozovatel distribuční soustavy má na vyjádření k žádosti o připojení FVE 30 dnů. V praxi to někdy trvá kratší dobu, ale někdy i delší. Proto je v naší smlouvě uvedena instalace do 3 měsíců. U takto nastaveného termínu si můžeme být jisti, že před instalací stihneme vyřešit veškerou nezbytnou administrativu.

Váš tým FOTEN s.r.o. / Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy