Dotační podmínky od září 2023

Upravené znění dotačních podmínek, které začne platit od září 2023, je již zveřejněno na stránkách Nové zelené úsporám.

Co se týče FVE, dochází k minimální úpravě, kdy již nebude poskytována dotace ve výši 5 000 Kč na projektovou dokumentaci. Dále se již nerozlišuje, zda je instalován on-gridový nebo hybridní měnič, základní výše dotace pro oba typy měničů je sjednocena.

Co se týče dobíjecích stanic, bude podporován již jen jeden nabíjecí bod, a to ve výši 15 000 Kč. Dále bude možné na instalaci FVE v kombinaci s dobíjecí stanicí čerpat kombinační bonus ve výši 10 000 Kč.

Systémy na ohřev vody, které nejsou připojeny do distribuční soustavy, budou i nadále dotovány částkou 45 000 Kč.

Váš tým FOTEN s.r.o. / Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy