Co s přebytky?

Jsou dny, kdy máte pokrytou vlastní spotřebu, nabitou baterii a elektrárna stále vyrábí. Byla by škoda nechat elektřinu jen tak přetéct do distribuční sítě. Obraťte se na Vámi vybraného dodavatele a dohodněte se s ním na tržním výkupu elektřiny. Dodavatelé nabízejí buď fixní ceny za 1 kWh nebo spotové ceny. Každý preferuje jiný režim stanovení cen, proto zvolte ten, který Vám bude více vyhovovat.

Někteří dodavatelé nabízejí i tzv. „virtuální baterii“. Na rozdíl od fyzické baterie není vyrobená energie nikde uložena a za využití této služby dodavateli zpravidla hradíte poplatek. Při využití elektřiny z virtuální baterie vždy platíte za služby distribuční soustavy, daně a poplatek na obnovitelné zdroje energie. Z uvedených důvodů nepovažujeme službu virtuální baterie za transparentní a kloníme se k tradičnímu prodeji přebytků. Je však na Vašem vlastním uvážení, jak budete chtít s přebytky nakládat.

Váš tým FOTEN s.r.o. / Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy