Chystané změny v programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám prochází úpravami. Dle aktuálně zveřejněných informací dojde ke zjednodušení podmínek programu. Výše dotace pro fotovoltaické elektrárny zůstává 200 000 Kč (a zároveň maximálně 50 % z celkové investice).

Výrazná změna nastane u podpory dobíjecích stanic, která se z 30 000 Kč snižuje na 15 000 Kč.

Jelikož již pravděpodobně nebude nutné dokládat na NZÚ projektovou dokumentaci, nebude poskytována ani podpora na projekt, která dosud činila 5 000 Kč.

Kombinační bonus za realizaci více opatření současně zůstává zachován.

V průběhu července a srpna 2023 nebude možné podávat nové žádosti o dotace. Realizovat FVE a uzavírat nové smlouvy je možné i v průběhu uvedené odstávky. Žádost o dotaci bude možné podat zpětně v září 2023.

U již rozpracovaných projektů bude možné žádat o výplatu dotace i v průběhu července a srpna 2023, odstávka se týká pouze zcela nových žádostí.

Váš tým FOTEN s.r.o. / Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy